Regulamin treningów

11.01.2017

Regulamin treningów

Regulamin treningów przygotowujących do ORLEN Warsaw Marathon

1. Cel treningów

 • Promowanie aktywnego trybu życia.
 • Popularyzacja prawidłowych i efektywnych form treningu biegowego.
 • Przygotowania Uczestników do startu w ORLEN Warsaw Marathon – 23.04.2017.

2. Organizatorzy

 • ASICS Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b, 02-366 Warszawa.
 • Sklep Biegacza, ul. Kościuszki 62, 40-047 Katowice.

3. Termin i miejsce

 • Treningi odbywać się będą w każdą niedzielę w terminie: 08.01.2017-09.04.2017 (14 tygodni), w każdej z poniższych lokalizacji:

LOKALIZACJA

MIEJSCE SPOTKAŃ

GODZINA

Katowice

Sklep Biegacza, ul. Kościuszki 62

8:45

Bydgoszcz

Sklep Biegacza, ul. Gdańska 140

9:00

Gdynia

Sklep Biegacza, ul. Świętojańska 104

9:00

Lublin

Aqua Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4

9:00

Wrocław

Sklep Biegacza, ul. Legnicka 55 B

9:00

Kraków

Sklep Biegacza, ul. Focha 1

10:00

Łódź

Sklep Biegacza, ul. Żeromskiego 74

10:00

Płock

Ośrodek Kort Pod Lasem, ul. Pocztowa

10:00

Poznań

Sklep Biegacza, Al. Niepodległości 36 

10:00

Warszawa

Sklep Biegacza, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45 A

10:00

 • Długość zajęć zależna będzie od obecnie realizowanego planu treningowego.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, do zmiany terminu i lokalizacji treningu, po uprzedniej akceptacji Uczestników.

4. Zasady ogólne

 • Treningi mają charakter otwartych, bezpłatnych zajęć.
 • W treningach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna, po uprzednim wpisaniu się na listę obecności u trenerów prowadzących zajęcia.
 • Osoby biorące udział w treningu zobowiązane są do przestrzegania poleceń trenerów prowadzących treningi.
 • Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do swojego pierwszego treningu, zobowiązany jest do przeczytania niniejszego regulaminu.
 • Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatorów zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem Uczestników treningów, wykonanych podczas zajęć z udziałem Uczestników, do własnych działań marketingowych i promocyjnych.
 • Podczas treningów sprawdzana będzie lista obecności.
 • Osoby, które wezmą udział w minimum 70% treningów (tj. min. 10 spotkań), otrzymają jednorazowy kod rabatowy, zwalniający z opłaty za pakiet startowy ORLEN Warsaw Marathon 2017.
 • Kod rabatowy można wykorzystać dla siebie lub przekazać w formie prezentu, osobie trzeciej.
 • Kod rabatowy zwalnia z opłaty za najwyższy dostępny w momencie dokonywania płatności pakiet startowy, uprawniający do startu w maratonie lub biegu na 10 km - rodzaj biegu należy zgłosić trenerowi do 26 lutego (8 trening).
 • Kody rabatowe działają do 15.04.2017 r. do godz. 23:59 tj. do momentu zamknięcia rejestracji internetowej.

5. Postanowienia końcowe

 • Uczestnik trenuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji. Wpisanie się na listę obecności oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w treningu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w treningu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy zalecają Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań, do udziału w treningach.