Kontakt

Kontakt

Informacje dla zawodników:
info@orlenmarathon.pl

Informacje dla mediów:
media@orlenmarathon.pl

Informacje dla wolontariuszy:
wolontariat@orlenmarathon.pl

Informacje dla partnerów:
partnerzy@orlenmarathon.pl

Informacje dla wystawców:
expo@orlenmarathon.pl

Komitet organizacyjny:
Rafał Pasieka - przewodniczący
Sebastian Chmara - rzecznik prasowy
Stanisław Lange - dyrektor sportowy
Bartosz Bieszyński - kierownik ds. organizacji
Oktawian Piechulek - kierownik ds. trasy

Organizator:
Walk Events Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa

Kontakt: 
info@orlenmarathon.pl
wpisowe@orlenmarathon.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000264590

NIP: 525-23-68-966
REGON 140596694

Kapitał Zakładowy 180 000,00 PLN